Δράσεις του προγράμματος GEAR: Επιτόπιο εργαστήριο με θέμα «Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα»

 Η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ υλοποιεί την Πρόταση “Greece Exploring Advanced Recognition in Ηigher Εducation (GEAR)” -ΕΑCΕΑ 49/2015, η οποία κρίθηκε επιλέξιμη από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του...