Το σύνολο των θέσεων φορέων που θα καλυφθούν με μετάταξη

Ανακοίνωση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας – Το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα/σχέση εργασίας, κλάδο/ ειδικότητα που θα καλυφθούν με μετάταξη Την αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.28538/4.9.2017 (Β’ 3212) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής...