Ποιοι δικαιούνται ελεύθερη είσοδο στα μουσεία και ποιοι μειωμένο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΠΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣhttp://www.yppo.gr/5/g5321.jsp?obj_id=88Άτομα που δικαιούνται να…