Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2018: H διαδικασία των αιτήσεων

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2018 | Aναλυτικός οδηγός για τις αιτήσεις μεταθέσεων των εκπαιδευτικών 2018 – Αιρετός στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου με τη ΔΑΚΕ/ΠΕ κ. Ευαγγέλου Φίλιππος Δημοσιεύτηκε στις 2/11/2018 η εγκύκλιος των…