ΕΦΚΑ: Τι θα ισχύσει με το εργόσημο

ΕΦΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ως μισθωτοί, με σταδιακή αύξηση των εισφορών τους προκειμένου το 2020 να καταβάλλουν μαζί με τους εργοδότες τους 34% του εισοδήματός τους, ασφαλίζονται από 1η Ιανουαρίου 2017…