ΕΚΠΑ – Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο:

ΕΚΠΑ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Από το καλοκαίρι του 2012 το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γνωστικών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω της διοργάνωσης…

Ε.Κ.Π.Α – Τα επιμορφωτικά προγράμματα περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου ( όλη η πληροφόρηση )

Από το καλοκαίρι του 2012 το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γνωστικών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω της διοργάνωσης…

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ( ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ )

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμια Αθηνών προβαίνει στην παραχώρηση 20 θέσεων συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα της περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2013 με ειδική τιμολογιακή πολιτική.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:«Αυτοαξιολόγηση στη σχολική μονάδα: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου»

Υποβολή αιτήσεων έως 24/5/2013 To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση», Ε’ κύκλος με…

Βία και προπηλακισμοί στο σχολείο της κρίσης

Το ζήτημα της βίας και του εκφοβισμού αποτελεί ένα ανησυχητικά εντεινόμενο φαινόμενο που αργά αλλά σταθερά αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του σύγχρονου σχολείου. Κι αυτό γιατί η παρατεταμένη κοινωνική και οικονομική…