ΕΕΤΑΑ Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Αιτήσεις επιλαχόντων έως 25/9

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους ‎2016-2017, καλεί τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με αρ….