ΟΑΕΔ Επίδομα Αφερεγγυότητας του Εργοδότη: Δικαιούχοι – Αιτήσεις

Υπάρχουν ορισμένα «άγνωστα» σε πολλούς επιδόματα από τον ΟΑΕΔ που καταβάλλονται σε ειδικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, ένα από αυτά, είναι και η παροχή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη. Σκοπός του «λογαριασμού...