Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν οι άνθρωποι με γαλάζια μάτια

 Μεγαλύτερες πιθανότητες να είστε εγωκεντρικοί, ανταγωνιστικοί και δύσπιστοι έχετε αν τα μάτια σας είναι ανοιχτόχρωμα! Ωστόσο, εάν έχετε σκουρόχρωμα μάτια, είναι πιο πιθανό να είστε συμπαθητικοί και αλτρουιστές. Αυτό προκύπτει...