Κατεβάστε το ECCE Screening Test !

Με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 84% (στοιχεία 2015), όλοι οι μαθητές επιπέδου Β2 είναι σε θέση να αποκτήσουν το ECCE. Αξιοποιήστε το ECCE Screening Test για να υπολογίσετε το επίπεδο...

Αποτελέσματα ECCE Μαΐου 2016 στο hau.gr

Τα αποτελέσματα ECCE Μαΐου 2016 του Πανεπιστημίου του Michigan (CaMLA) θα είναι διαθέσιμα ως ακολούθως: Αποτελέσματα ECCE Μαΐου 2016 στο hau.gr Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μέσω της πλατφόρμας Orfeas:...