Τηλεκπαίδευση: Έτοιμες τάξεις και αναβαθμίσεις της πλατφόρμας e-me

Τηλεκπαίδευση: Μια πολύ σημαντική αναβάθμιση θα δουν οι χρήστες της e-me αυτή την εβδομάδα, που θα απλοποιήσει οριστικά τη διαδικασία πρόσκλησης μελών και δημιουργίας κυψελών-τάξεων: οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκουν πλέον…