Καταχώριση στοιχείων στο σύστημα διαχείρισης της ΔΙΠΟΔΕ

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος το Υπουργείο Παιδείας τα εξής: Για την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού, είναι αναγκαία η καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) της ΔΙΠΟΔΕ…