Οδηγίες διδασκαλίας για το Διδακτικό Αντικείμενο της Μουσικής στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων

Οδηγίες διδασκαλίας για το Διδακτικό Αντικείμενο της Μουσικής για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ και το ΓΥΜΝΑΣΙΟ στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 40/06-10-2016…

Οδηγίες διδασκαλίας για το Διδακτικό Αντικείμενο του Θεάτρου στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)

Οδηγίες διδασκαλίας για το Διδακτικό Αντικείμενο του Θεάτρου για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ και το ΓΥΜΝΑΣΙΟ στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 40/06-10-2016…

Οδηγίες διδασκαλίας για τα Εικαστικά στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)

Οδηγίες διδασκαλίας για το Διδακτικό Αντικείμενο των Εικαστικών για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ και το ΓΥΜΝΑΣΙΟ στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 40/06-10-2016…

ΟΠΣΥΔ Στο opsyd.sch.gr οι αιτήσεις αναπληρωτών για τους πρόσφυγες

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το άνοιγμα του συστήματος ΟΠΣΥΔ ώστε να πραγματοποιηθούν οι αιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την εκπαίευση των προσφύγωνΑπό το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας…

Ενημέρωση ΠΣΑΕΠ για άνοιγμα του ΟΠΣΥΔ και ΔΥΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ξαναανοίγει το σύστημα opsyd.sch.gr Σε σημερινή μας επικοινωνία με το υπουργείο παιδείας ενημερωθήκαμε πως την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να ξανά ανοίξει το…

Myschool: Δημιουργία τμημάτων ΔΥΕΠ

Myschool: Δημιουργία τμημάτων ΔΥΕΠ Στο ΠΣ myschool υλοποιήθηκε η Υ.Α. 152360/ΓΔ4/19-09-2016 (ΦΕΚ 3049/τ.Β’/23-09-2016) με θέμα «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων…

MySchool: Δημιουργία τμημάτων ΔΥΕΠ, εγγραφή κατανομή προσφύγων, αναθέσεις μαθημάτων

Στο ΠΣ myschool υλοποιήθηκε η Υ.Α. 152360/ΓΔ4/19-09-2016 (ΦΕΚ 3049/τ.Β’/23-09-2016) με θέμα «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία…

ΟΠΣΥΔ για τις αιτήσεις σε Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων

ΟΠΣΥΔ Σας ενημερώνουμε ότι εκκρεμεί προς δημοσίευση σε ΦΕΚ η αριθμ. 164751/Ε1/5-10-2016 απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία αναπληρωτής που προσλαμβάνεται με μειωμένο ωράριο για απασχόληση σε ΔΥΕΠ…