Το ΑΠΘ στη «μάχη» για το brain gain

Σε όλες τις προκηρύξεις του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) έχει ανταποκριθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με προτάσεις που κατατέθηκαν στις θεματικές περιοχές από τα τμήματα και εργαστήριά...