Οδηγίες για την διαδικασία απόδοσης δεύτερης Ειδικότητας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, πληροφορεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου