ΑΠΔ μέχρι 28/4 – Προς παράταση ο ΕΦΚΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών για περιπτώσεις εργαζομένων στις 28/4/2017. Α) Περιόδου 1/2017 και 2/2017, για τους εργοδότες που απασχολούν μόνο δικηγόρους με έμμισθη εντολή (σ.σ. για την…