Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2016 αποτελέσματα

ΑΣΕΠ 2017: Εκδόθηκαν σήμερα από το ΑΣΕΠ (asep.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Πρόκειται για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα μίας (51) θέσεων...

ΑΣΕΠ 3Κ/2016: Δείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης

ΑΣΕΠ – Προκηρύξεις : Αποτελέσματα προκήρυξης Πρόκειται για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα μίας (51) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) σε φορείς...