ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα προκήρυξης 3Ε/2016

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ (asep.gr) τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Ε/2016 (ΦΕΚ 11/21.11.2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με...

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Ε/2016

ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Ε/2016 για την πλήρωση 9 θέσεων, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δείτε τα αποτελέσματα. Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Ε/2016 (ΦΕΚ 11/21.11.2016, Τεύχος Προκηρύξεων...

ΑΣΕΠ 3Ε/2016: Τα προσωρινά αποτελέσματα

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το ΑΣΕΠ (asep.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Ε/2016 (ΦΕΚ 11/21.11.2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού...