ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2Ε/2019

ΑΣΕΠ: Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2E/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/17-5-2019 και ΦΕΚ 31/27-8-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση: έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης...