06-02-12 Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού, μουσικών οργάνων και ειδών φυσικής αγωγής-αυτόνομης διαβίωσης των …

Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού, μουσικών οργάνων και ειδών φυσικής αγωγής-αυτόνομης διαβίωσης των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

23-01-12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)

29-12-11 Διακήρυξη Διεθνούς και Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και λοιπού …

Διακήρυξη Διεθνούς και Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και λοιπού εξοπλισμού Πιλοτικών Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

06-04-12 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής και Οπτικοακουστικών Μέσων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής …

Για το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και ΔΕΚΑ (10) αρχεία Excel που περιέχουν τις ποσότητες των ειδών εξοπλισμού και τα σχολεία προορισμού τους πατήστε εδώ.

06-04-12 Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Διαδραστικών Πινάκων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Περιφέρειας …

06-04-12 Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Διαδραστικών Πινάκων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Περιφέρειας … Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.