06-04-12 Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Εργαστηρίων Διαφόρων Δεξιοτήτων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της …

Για το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και ΤΕΣΣΕΡΑ (4) αρχεία Excel που περιέχουν τις ποσότητες των ειδών εξοπλισμού και τα σχολεία προορισμού τους πατήστε εδώ.

25-10-10 Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εκτύπωση διαφόρων Εντύπων για τη διενέργεια των …

Ανακοινώνεται η Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων : α) της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ....

12-10-10 Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή, Κατασκευή, Συντήρηση και Εξοπλισμός Μαθητικών …

Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή, Κατασκευή, Συντήρηση και Εξοπλισμός Μαθητικών Κατασκηνώσεων καθώς και των Κατασκηνώσεων (Υπαλλήλων) του ΥΠΕΠΘ στον Άγιο Ανδρέα Δήμου Νέας Μάκρης» – Α΄ Φάση.