Από τον Ιανουάριο αρχίζει η αξιολόγηση όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων

To καθεστώς του μισθολογίου-βαθμολογίου που ισχύει στον «πυρήνα» του Δημοσίου επεκτείνεται και στους εργαζομένους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή στους απασχολούμενους στα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, των νομικών προσώπων...

29-10-12 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για μελάνια ΚΥ

Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) ενδιαφέρεται να διενεργήσει πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα των πολλαπλών αναδόχων σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 132667/Η/25-10-2012 (ΑΔΑ:...