Επί ποδός οι …διοριστέοι – αδιόριστοι εκπαιδευτικοί του ΑΣΕΠ 2008

Επί …ποδός βρίσκονται 830 εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν διοριστέοι μετά το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 και έκτοτε περιμένουν να απορροφηθούν από τα δημόσια σχολεία. Πρόσφατα δημιουργήθηκε η Πρωτοβουλία Διοριστέων- Αδιόριστων…

Πανελλαδική Κινητοποίηση Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιείται από 03/02/2013, η Πανελλαδική κινητοποίηση του Συνδέσμου μας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, των πολιτικών και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,…

Ετήσια Έκθεση για τη Διά Βίου Μάθηση

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση η Ετήσια…

Προσωρινοί πίνακες Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Υπευθύνων Οργάνωσης ΚΔΒΜ για 9 Δήμους

Πρακτικά και προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσκληση ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 602/17/35477 / 03-12-2012 για την επιλογή Υπευθύνων Εκπαίδευσης , Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπευθύνων Οργάνωσης Κέντρων Δια…