Συντονιστικό νηπιαγωγών: Κάλεσμα στη 2η πανελλαδική συνάντηση

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ www.nipiagogoi.gr ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗ 2Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Για ένα νηπιαγωγείο όλων ίσων διαφορετικών Οι Νηπιαγωγοί Συμμετέχουν Συζητούν Κινητοποιούνται •Τα νηπιαγωγεία κλείνουν ή υπολειτουργούν: υποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων,…