Νέα ξεκινούν άμεσα καθώς αναμένονται  από Σεπτέμβριο και άλλα προγράμματα . Δείτε αποκλειστικά στο τι αλλάζει στην επιλογή ανέργων για τις επιχειρήσεις και στη διαδικασία πρόσληψης ανέργων.


Ο ξεκινά το πρόγραμμα της Επιταγής Επανένταξης  για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Τι αλλάζει στη διαδικασία επιλογής ανέργου

Αυτό που αλλάζει σύμφωνα με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ του είναι οτι ενώ σε παλαιότερα προγράμματα οι ωφελούμενες επιχειρήσεις ειχαν την δυνατότητα να προσέλθουν με δικό τους άνεργο προτεινόμενο και να τον εντάξουν σε πρόγραμμα , τώρα αυτό είναι – τουλάχιστον για την ώρα – δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα, καθώς θα είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να επιλέξουν από τους ανέργους που θα τους προτείνει ο ΟΑΕΔ στον οποίον ανήκουν.

Η διαδικασία είναι η εξής: Μετά την καταγραφή του κλειδάριθμου ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά, η επιχείρηση καταθέτει αίτηση ηλεκτρονική για το πρόγραμμα που την ενδιαφέρει καθώς και για τον αριθμό θέσεων  εργασίας που προσφέρει. Στη συνέχεια ο θα προτείνει 5 άνεργους με το προφίλ επιλογής της επιχείρησης και η επιλογή θα γίνει με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει η επιχείρηση ( συνάντηση, τηλεφωνική επικοινωνία κλπ)

Αν δεν προκύψει πρόσληψη από αυτή τη διαδικασία τότε ο θα στείλει εκ νέου ακόμα 5 ανέργους που έχει στη λίστα του και ταιριάζουν στο προφίλ των θέσεων εργασίας ( πτυχία, προυπηρεσίες κλπ ) ενώ αν και πάλι δεν προκύψει πρόσληψη τότε απορρίπτεται η αίτηση της επιχείρησης για την απασχόληση ανέργων και θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία της αίτησης από την αρχή.

Σε κάθε περίπτωση η πρακτική που ίσχυε παλιά όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρότειναν αυτές τον άνεργο για να τον προσλάβουν με πρόγραμμα επιδότησης θέσης εργασίας ΔΕΝ θα ισχύσει σαν διαδικασία στα τρέχοντα προγράματα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ipaidia.gr

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης (5 μηνών και άνω) στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησής τους, καθώς και στους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, που αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω βελτιώσεις:

Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε εργοδότες που απασχολούν έως 10 άτομα, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε όλους τους εργοδότες, ανεξάρτητα από το μέγεθος του προσωπικού τους.

Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους στους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότησης, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε όλους τους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους.
Αυξάνεται στο 80% του μισθολογικού και μη κόστους η ανώτατη μηνιαία επιδότηση των επιχειρήσεων, έως τα 830 ευρώ. Δηλαδή, η ανώτατη επιδότηση για την πρόσληψη ενός επιδοτούμενου ανέργου υπερδιπλασιάζεται από 400 στα 830 ευρώ (108%).
Καθορίζονται στα 830 ευρώ το μήνα οι ελάχιστες ακαθάριστες αποδοχές των ανέργων που προσλαμβάνονται.
Απλουστεύεται και γίνεται ταχύτερη η διαδικασία αίτησης και πρόσληψης ανέργων για τις επιχειρήσεις.
Μετατρέπεται σε ηλεκτρονική η διαδικασία αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για την είσπραξη της επιχορήγησης από τις επιχειρήσεις
Καταργείται η 3μηνη δέσμευση για διατήρηση προσωπικού μετά το τέλος της 12μηνης επιχορήγησης.

OAEΔ: Αιτήσεις για πρόγραμμα κατάρτισης της Google

Τα 3 νέα προγράμματα ΟΑΕΔ από Σεπτέμβριο

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 700 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 7.000 μακροχρόνια ανέργων 30 ετών και άνω σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και ∆υτικής Ελλάδας.
Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 600 ευρώ μηνιαίως για 6 μήνες το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 5.000 ανέργων 18-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε περιοχές υψηλής ανεργίας. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 813 ευρώ μηνιαίως για 7 μήνες το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 3.000 ανέργων 18-30 ετών σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου.
Επίσης τον Οκτώβριο θα προκηρυχθούν τα εξής προγράμματα :

– Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που επιχορηγεί με έως 813 ευρώ μηνιαίως για 7 μήνες το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 10.000 ανέργων 18-29 ετών σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
Νέας επιχειρηματικότητας με έμφαση στις γυναίκες όπου θα επιχορηγεί για 12 -18 μήνες με 10.000 έως 17.000 ευρώ 2.500 ανέργους 18-29 ετών, για να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση. Επίσης τον Νοέμβριο θα ξεκινήσουν δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ:
Απασχόλησης νέων πτυχιούχων. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 950 ευρώ μηνιαίως για 10 μήνες το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 6.000 ανέργων 22-29 ετών με πτυχίο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. – Κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων σε ειδικότητες υψηλής ζήτηση.

Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 475 ευρώ μηνιαίως για 8 μήνες το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την κατάρτιση και πρόσληψη 4.500 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ακόμη για τον Δεκέμβριο έχει προγραμματιστεί να προκηρυχθούν:

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 700 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιόνιων Νησιών, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης.
Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 700 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου.